Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

LXVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 31 stycznia 2024 roku

Zawiadamiam, iż LXVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

 

         

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 07 grudnia 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do końca trwania VI kadencji,

b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do końca trwania VI kadencji,

c) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2024 – 2028,

d) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 4621P na odcinku Michałów - Marchwacz,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2024 r.,

f) w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2024 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej,

g) w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego,

h) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

i) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

j) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

k) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

l) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków - Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

m) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

n) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

o) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

p) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

r) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

s) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

t) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

u) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

w) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

x) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

y) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

z) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

aa) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

bb) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

cc) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Szczytniki prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

dd) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Żelazków prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

ee) w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla osób, które łącznie przez 25 lat poświęciły się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej,

ff) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,

gg) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

/-/ Jan Adam Kłysz