Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Program Za życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku przyłącza się do realizacji programu ZA ŻYCIEM w obszarze wskazanym poniżej.

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY zadanie 2.4.

2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.
Cel działania: zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
Cel szczegółowy: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych (w perspektywie diagnoza funkcjonalna) oraz fachowej opieki i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji oraz pomocy w życiu codziennym – w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako interdyscyplinarnego podejścia, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.
Grupa docelowa: dzieci od 0. roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10.

Czym jest Program Za życiem ?

Program polega na  kompleksowym, intensywnym i wielospecjalistycznym działaniu mającym na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka. Zajęcia w ramach programu Za życiem obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom (prawnym opiekunom), udzielanie instruktażu
i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, w skład którego może wchodzić:

  • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog,)
  • psycholog,
  • logopeda (neurologopeda,),
  • fizjoterapeuta,
  • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Im wcześniej dziecko trafi pod opiekę specjalistów, tym większe ma szanse na prawidłowy rozwój.

Projekt realizowany jest z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin: Za życiem.

 

Prosimy o zgłoszenie się do realizacji programu na załączonym formularzu – zał. nr 1.