Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Projekt "Zawodowa młodzież"

Projekt pt. "Zawodowa młodzież" realizowany przez Powiat Kaliski obejmuje młodzież objętą kształceniem zawodowym w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności
do zatrudnienia uczniów poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 
i nauczycieli  Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Cele szczegółowe obejmują:

 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji (w tym kluczowych) uczniów,
 • zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy,
 •  wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki,
 • zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowych technologii poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego,
 •  zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym w środowisku lokalnym.

Projekt zakłada:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe u doradców/ przedsiębiorców,
 • wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy dzięki realizowanym kursom. Oferta kursów obejmuje:
  • obsługę ładowarki czołowej,
  • obsługę programów i sterowników komputerowych w szklarniach,
  • integrowaną uprawę pod osłonami,
  • prawo jazdy kat. B+E,
  • prawo jazdy kat. C,
  • prawo jazdy kat. C+E,
  • kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy.
 • realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego mającego na celu m.in. udzielanie indywidualnych konsultacji, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, poprzez ich udział w kursach kwalifikacyjnych dla instruktorów nauki jazdy kat. T i B oraz studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem,
 • współpracę z otoczeniem społ.-gosp. w organizacji nauczania zawodowego,
 • doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy.