Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Starosta Kaliski

Starosta Kaliski
Jan Adam Kłysz
Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz

 
Urzęduje pokój 101, I piętro
tel. (62) 50  14 301
e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty Kaliskiego jako Kierownika Starostwa należy:

 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa
 • reprezentowanie Starostwa na zewnątrz
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa
 • zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa
 • koordynowanie działalności wydziałów
 • upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.

 

Życiorys:

Jan Adam Kłysz
Wiek: 56 lat

Wykształcenie

Jan Adam Kłysz ukończył Uniwersytet Opolski, gdzie studiował na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym.

Studia podyplomowe ukończył w Warszawie, Wrocławiu i Kaliszu.

Kariera Samorządowa

Jan Adam Kłysz jest związany z samorządem od ponad 30 lat, pełniąc szereg ważnych funkcji:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego (2018-2024)
 • Wicestarosta Kaliski (2014-2018)
 • Pracownik Urzędu Miejskiego w Kaliszu (1994-2014 oraz 2018-2020)
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta (1999-2000)
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury (2001-2014)
  • Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (2018-2020)
 • Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (2019-2024)

Działalność Społeczna i Zawodowa

Jan Adam Kłysz jest aktywnie zaangażowany w liczne organizacje i stowarzyszenia:

 • Wiceprezes OSP w Ostrowie Kaliskim
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2022)
 • Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Kaliszu
 • Członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzeziny

Publikacje

Jan Adam Kłysz jest autorem książki „Ostrów Kaliski. Nasze dziedzictwo. Tu przeszłość łączy się z przyszłością", która odzwierciedla jego głęboką pasję i zaangażowanie w historię regionu.

Życie Prywatne

Prywatnie Jan Adam Kłysz jest mężem i ojcem. Interesuje się historią regionu, szczególnie powiatu kaliskiego i swojej rodzinnej miejscowości, Ostrowa Kaliskiego.

Podsumowanie

Jan Adam Kłysz to doświadczony samorządowiec, który przez lata swojej kariery oddał się pracy na rzecz społeczności lokalnej. Jego zaangażowanie w rozwój i promocję regionu, a także liczne osiągnięcia zawodowe i społeczne, stanowią solidną podstawę dla jego obecnej roli Starosty Kaliskiego.