Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 3 kwietnia 2024 roku

Informuję, iż LXXI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2024 roku o godz. 09:30 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad
LXXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
w dniu 3 kwietnia 2024 roku

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LXX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 marca 2024 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
 1. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczenia,
 3. w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku,
 4. w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2024 dotyczącego realizacji zadań z zakresu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób z orzeczeniem równoważnym z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024,
 5. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za rok 2023,
 6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2023,
 7. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów,
 8. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny,
 9. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków - Kolonia,
 10. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie,
 11. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek,
 12. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków,
 13. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin,
 14. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek,
 15. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn,
 16. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki,
 17. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków,
 18. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,
 19. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031.

7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kaliszu i powiatu kaliskiego za rok 2023.

9. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kaliskiego.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

/-/ Jan Adam Kłysz

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego