Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu

W dniu 26 marca 2024 roku odbyło się połączone posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu. Spotkaniu przewodniczył Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, a wzięli w nim udział przedstawiciele służb, inspekcji i straży, Urzędu Miasta Kalisza oraz dyrektorzy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Kaliszu będący członkami ww. Komisji i Zespołu.

Pierwsze spotkanie w bieżącym roku miało na celu ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w minionym roku.

Posiedzenie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, które przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Witold Godzielewski. Ocenę w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawił st. kpt. Damian Knop – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, a następnie działalność Straży Miejskiej Kalisza omówił Komendant jednostki - Mateusz Suliga. Katarzyna Socha – Prokurator Rejonowy w Kaliszu - przedstawiła ocenę Prokuratury ze stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych w zakresie zapobiegania i ścigania przestępstw popełnianych w związku z naruszeniem ustawy o ochronie zwierząt oraz realizacji zadań przez podmioty zobowiązane do opieki nad zwierzętami.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie stanu sanitarno – epizootycznego na terenie Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w 2023 roku przez Elżbietę Grzelak – Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu, a ocena stanu sanitarnego Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego została zaprezentowana przez Annę Napierałę – Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Na koniec dokonano oceny budżetu Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego na 2024 rok w części dotyczącej nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Ta część posiedzenia została omówiona przez Dominika Kałużnego – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza oraz Agatę Krawiec – Inspektora w Wydziale Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Warto podkreślić, że w trakcie posiedzenia Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy wręczył Przewodniczącemu Związku Zarządu Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Janowi Adamowi Kłyszowi powołanie do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.