Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LXXI Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 3 kwietnia 2024 roku.

 

Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 3 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 07:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z Kalendarzem Imprez Powiatowych na 2024 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 6. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji za okres od 1 stycznia 2023 roku do końca trwania VI kadencji.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 3 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na 2024 rok dotyczącego realizacji zadań z zakresu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób z orzeczeniem równoważnym z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za rok 2023.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2023.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 3 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczenia.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków.
 16. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 17. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kaliszu i powiatu kaliskiego za rok 2023.
 18. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kaliskiego.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem: w dniu 3 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczenia.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na 2024 rok dotyczącego realizacji zadań z zakresu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób z orzeczeniem równoważnym z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki.
 17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków.
 18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2031.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie posiedzenia.