Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

W jubileuszowym roku 25-lecia samorządu powiatowego uhonorowane zostaną osoby, które łącznie przez 25 lat poświęciły się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej

Dziś w sali sesyjnej powiatowi Radni obradowali na LXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego. Podjęli jednogłośnie 31 uchwał, z których znaczna większość dotyczyła powierzenia poszczególnym gminom prowadzenia zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. Są to zadania związane z planowaną budową dróg rowerowych przy drogach powiatowych oraz zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej tych inwestycji.

Na sesji Radni po raz kolejny już powierzyli Gminie Opatówek prowadzenia w 2024 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej. Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez opatówecką instytucję jest uzasadnione przede wszystkim posiadanym księgozbiorem, zapleczem lokalowym oraz posiadanym doświadczeniem w realizacji powierzonych zadań. Biblioteka w Opatówku realizuje je już od 25 lat i zawsze wzorowo się z nich wywiązuje.

Ponadto podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Łącznie na ten cel przekazano 33 000 zł, a udzielono je 3 podmiotom:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Brzezinach z przeznaczeniem na nowe klęczniki do Kościoła Filialnego w Przystajni-Kolonia  - 7500 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie – 18 000 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Goliszewie z przeznaczeniem na remont na budowli bramy z dzwonnicą w zespole kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Goliszewie, usunięcie powierzchniowej struktury "baranka" z warstwy obecnego tynku i odtworzenie tynku  zewnętrznego z zachowaniem kolorystyki zgodną z budowlą kościoła w Goliszewie - 7500 zł.

W jubileuszowym roku 25-lecia przywrócenia na mapę administracyjną Polski samorządu powiatowego, Rada Powiatu Kaliskiego pragnie szczególnie dostrzec i uhonorować osoby, które przez minione 25 lat pracowały na rzecz tworzenia i rozwijania struktur i instytucji samorządowych w powiecie, w gminach powiatu oraz w województwie.

Radni podjęli w tej sprawie stosowne stanowisko, w którym wyrazili wdzięczność i uznanie dla osób, które łącznie przez 25 lat poświęciły się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej. W związku z tym podczas Święta Powiatu Kaliskiego, które odbędzie się 3 lutego w Liskowie, uhonorowani zostaną Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu, którzy od początku istnienia samorządu powiatowego pracują w urzędzie, a także Samorządowcy Powiatu Kaliskiego, którzy łącznie przez 25 lat pracowali na rzecz idei samorządności w Polsce, tworzyli struktury samorządowe poprzez pracę w Radzie lub Zarządzie Powiatu Kaliskiego oraz w samorządach gminnych – łącznie przez 25 lat. Łącznie będą to 23. osoby.

 

Info/fot. Marta Wolarz