Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - 31 stycznia 2024 r.

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LXVIII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 31 stycznia 2024 roku.

I. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Blizanów Drugi-Godziątków).

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Dojutrów-Piotrów).

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Poklęków-granica Gminy Żelazków).

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Brzeziny-granica Gminy Godziesze Wielkie).

 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Ceków-Stare Prażuchy).

 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (granica Gminy Brzeziny-Godziesze Wielkie).

 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Wola Droszewska-Wola Droszewska rondo).

 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Wola Droszewska-Krzemionka).

 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Wola Droszewska-Zadowice).

 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Wolica-Chełmce).

 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Wolica-szpital w Wolicy).

 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Żydów-droga woj. nr 450).

 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Sokołówka-rondo Emilianów).

 17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Stary Nakwasin-Nowy Nakwasin).

 18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Słuszków-granica Gminy Żelazków).

 19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Chełmce-Porwity).

 20. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Tłokinia Kościelna-Zduny).

 21. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Trojanów-Chełmce).

 22. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Stawiszyn-Zbiersk Cukrownia).
 23. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Szczytniki prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Iwanowice-Sobiesęki Drugie).

 24. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Żelazków prowadzenia zadania publicznego
  z zakresu dróg powiatowych (Żelazków-Tykadłów-Helenów-Russów).

 25. Sprawy bieżące.

 26. Zamknięcie posiedzenia.

 

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2024 r.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2024 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2031.

 9. Sprawy bieżące.

 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2024 -2028.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowy na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2024 r.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2024 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Zamknięcie posiedzenia.