Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LVII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 marca 2023 roku.

I. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 29 marca 2023 roku (środa) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2022.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 29 marca 2023 roku (środa) o godz. 08:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 29 marca 2023 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem za okres
  od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Powiatu Kaliskiego z Miastem Kalisz przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
w dniu 29 marca 2023 (środa) o godz. 09:20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Powiatu Kaliskiego z Miastem Kalisz przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.