Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

LVII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 29 marca 2023 r.

Informuję iż, LVII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.Porządek obrad LVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
w dniu 29 marca 2023 roku


1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 lutego 2023 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
b) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok,
c) w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
d) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji,
e) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Poręby, Helenów i Joanka,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Powiatu Kaliskiego z Miastem Kalisz przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.
6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2022.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz