Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Terminy i porzadki posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Kaliskiego

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LV Sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2023 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2023 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2023 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2023 r.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2021”.
 5. Zapoznanie się z Kalendarzem Wydarzeń Powiatowych na 2023 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.