Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Porządki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego.

Informacja o Komisjach stałych Rady Powiatu Kaliskiego, jakie odbędą się przed sesją w dniu 30 listopada 2022 r.

I. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości stawek kwotowych opłat
  za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 5. Zapoznanie się z oceną stanu dróg powiatowych i realizacją bieżących inwestycji i remontów na drogach powiatowych.

 6. Zapoznanie się z wykonaniem planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału dodatkowych środków i dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2022 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości stawek kwotowych opłat
  za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kaliski.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału dodatkowych środków i dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2022 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Rozwoju Powiatu i Promocji:

w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia.