Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 000 zł. dotacji na odbudowę populacji kuropatwy na terenie powiatu kaliskiego

Powiat Kaliski otrzyma 100.000,00 zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Ochrona bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie powiatu kaliskiego”.

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi, Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Planowany łączny koszt zadania to 126.000,00 zł, z czego udział własny Powiatu Kaliskiego wynosi minimum 26.000,00 zł (20%). We współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego oraz poszczególnymi Kołami Łowieckimi działającymi na terenie powiatu kaliskiego został opracowany „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego”. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/420/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego, program został przyjęty do realizacji. Przewiduje on m.in. sukcesywne działania zmierzające do odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej poprzez wsiedlanie osobników pochodzących z hodowli wolierowych do naturalnych siedlisk w poszczególnych obwodach łowieckich nadzorowanych przez Koła Łowieckie. Założeniem programu jest również ograniczanie liczby drapieżników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla wsiedlanych ptaków. Realizacja tegorocznej akcji introdukcji kuropatwy planowana jest na przełomie sierpnia i września br.

Link do WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Info: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa