Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

O tym poinformował w dniu 20 września 2021r. Wojewoda Wielkopolski, który opublikował aktualizację listy inwestycji z rządowym wsparciem. Poziom dofinansowania z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniony od wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadą, że im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania.

Dzięki temu dofinansowaniu, Powiat Kaliski będzie mógł zrealizować przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 4590P (na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów) oraz nr 4592P (na odcinku Tykadłów – Goliszew), o łącznej długości: 12,770 km.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną m. in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty zmienne, regulacja pionowa urządzeń, remont przepustów, remont odwodnienia drogi, poszerzenia na łukach, roboty nawierzchniowe, przebudowa skrzyżowań, budowa placu manewrowego, budowa peronów autobusowych, elementy bezpieczeństwa ruchu, docelowe oznakowanie pionowe i poziome. Zaplanowano budowę chodników o łącznej długości 1 290 m oraz dróg rowerowych o łącznej dł. 8 200 m (po jezdni po pasie ruchu wyznaczonym dla rowerów). Planuje się budowę 5 przystanków z peronami. Powstanie również 7 przystanków bez peronów. Ponadto wykonane zostanie skrzyżowanie typu małe rondo w miejsce obecnego skrzyżowania przebudowywanej drogi z drogą powiatową 4591P (w m. Garzew), a także wybudowanie wyniesionego skrzyżowania w miejscowości Tykadłów.

Planuje się wykonać rozwiązania specjalne zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. są to m.in.: budowę oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdu dla rowerów w ilości 5 szt, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ilości 1 szt., budowę oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ilości 5 szt., budowę radaru ze znakiem /tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdów.

Roboty budowlane zrealizowane zostaną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu w terminie do połowy 2022 roku.

Całkowity koszt robót wynosi: 12 998 236,66 zł, z czego:

planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5 860 259,05 zł

dotacja od gminy Żelazków: 3 036 713,00 zł

wkład własny Powiatu Kaliskiego: 4 101 264,61 zł

 

Aktualizacja z dnia 14.12.2021r.


Powiat Kaliski podpisał umowę na dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021, a kwota dofinansowania to 5 860 259,05 zł

W wyniku postepowania przetargowego roboty budowlane zrealizowane zostaną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu w terminie do połowy 2022 roku.
Całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 12.998.236,66 zł.

Dzięki temu dofinansowaniu, Powiat Kaliski będzie mógł zrealizować inwestycję o łącznej długości: 12,77 km. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacje pionowe urządzeń, remont przepustów drogowych, remont odwodnienia drogi, poszerzenia drogi na łukach i nawierzchni jezdni, roboty nawierzchniowe, przebudowa skrzyżowań, budowa: ronda, peronów, chodników z kostki brukowej betonowej, zjazdów, montaż barier ochronnych.

Wykonane zostaną rozwiązania specjalne zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. Są to m.in.: budowa oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdu dla rowerów, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyniesionego skrzyżowania., budowę oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych., budowę radarów ze znakiem /tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdów