Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Mieszkańcy Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko WZW typu B

Jednym z działań realizowanego na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej projektu edukacji zdrowotnej jest możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko WZW typu B. Do szczepienia na podstawie ankiety zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wymogi formalne - deklaracja aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania – AKO,  wiek 36-64 lata, wyrażenie zgody na wykonanie szczepienia, podanie wymaganych danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie oraz pozytywna kwalifikacja lekarska.

 Informacja o szczepieniu WZW typu B

Projekt „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”  obejmuje swym zasięgiem 24 gminy i miasta, wchodzące w skład Aglomeracji, w tym miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski.

Na szczepienie można zapisać się online poprzez stronę internetową www.zoltakropla.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 800 808 006.

Można też bezpośrednio zgłosić się do jednego z punktu szczepień, których lista jest dostępna na stronie www.zoltakropla.pl w zakładce Chcę się zaszczepić.

Zaszczepić można się także podczas organizowanych tzw. Żółtych weekendów przy okazji różnego rodzaju festynów, dożynek, pikników odbywających się na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w zakresie profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby, projekt zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dla 12 000 osób. W ramach projektu zostanie zaszczepionych przeciwko WZW typu B  6885 osób w wieku 36 – 64 lat, u 2376 osób zostaną przeprowadzone badania w kierunku HCV i HBV.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B) wywołane jest zakażeniem wirusem HBV.  Wirus przenoszony jest poprzez kontakt z zakażoną krwią oraz płynami ustrojowymi. Innymi czynnikami ryzyka są transfuzje krwi, dializy, akupunktura, wykonywanie tatuażu, czy korzystanie z tych samych przyborów higienicznych.

Projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany jest przez Powiat Kaliski (Lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska oraz samorządami z terenu AKO.

W ramach projektu zrealizowane zostanie 5 zadań:

  1. Kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna.
  2. Realizacja działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne i szczepienia ochronne).
  3. Szkolenia edukacyjno- specjalistyczne dla personelu medycznego i niemedycznego.
  4. Monitoring i ewaluacja projektu.
  5. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu/urządzeń medycznych dla szpitali z terenu AKO w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19.

Cel główny projektu:

Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zakażeń wirusowych wątroby HBV i HCV wśród 12 000 aktywnych zawodowo osób z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) związanych z profilaktyką zakażeń HBV i HCV wśród 220 osób uczestniczących w szkoleniach (personel medyczny POZ, ratownicy medyczni, stomatolodzy, asystentki stomatolog., pracownicy gabinetów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich, salonów tatuażu i piercingu).

2. Wzrost wiedzy i świadomości zdrowotnej u 12 000 mieszkańców AKO na temat wirusowych zapaleń wątroby.

3.Zwiększenie o 6885 liczby osób aktywnych zawodowo, zaszczepionych na WZW B w populacji AKO.

4. Wzrost wykrywalności zakażeń HBV i HCV w grupie 12 000 aktywnych zawodowo mieszkańców AKO.

5.Przeciwdziałanie, walka i łagodzenie skutków COVID-19.

Grupę docelową stanowi 12 000 osób aktywnych zawodowo (tj. pracujących albo pozostających bez pracy, ale zainteresowanych jej podjęciem), w wieku 18-64 lat, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie AKO oraz 4 szpitale z terenu AKO.

Populacja, która zostanie włączona do programu zostanie objęta w ramach działań profilaktycznych:

1) Działaniami informacyjno - edukacyjnymi w ramach programu w ciągu jego trwania planuje się objąć 12 000 aktywnych zawodowo mieszkańców AKO.

Wśród osób tych zostanie przeprowadzona ankieta kwalifikująca mająca wskazać, czy respondent należy do grupy ryzyka wystąpienia zakażenia HBV lub HCV oraz ankieta sprawdzająca wiedzę i zachowania zdrowotne respondenta, jak również przeprowadzona zostanie edukacja zdrowotna ukierunkowana na podniesienie wiedzy i świadomości zdrowotnej związanej z WZW typu B i C.

Kryteria rekrutacji:

- wieku (w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata),

- miejsce zamieszkania (teren AKO).

2) Do badań diagnostycznych w kierunku HBV i HCV szacuje się zakwalifikować 2 376 respondentów.

Kryteria rekrutacji:

-wymogi formalne (deklaracja aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania - AKO, wiek 18-64 lata, podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz na przeprowadzenie badań diagnostycznych),

-kryterium uzyskania min. 1 wskazania kwalifikującego pacjenta do grupy ryzyka zgodnie z ankietą,

3) Szczepienia przeciwko WZW typu B zostaną wykonane u 6 885 osób.

Osoby te zostaną objęte również edukacją zdrowotną ukierunkowaną na wzrost wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz na konieczność ukończenia pełnego cyklu szczepień przeciwko WZW typu B w celu uzyskania pełnej odporności organizmu.

Kryteria rekrutacji:

-wieku (osoby urodzone przed 1986 r.),

-miejsce zamieszkania na terenie AKO,

-osoby niezaszczepione przeciwko WZW typu B,

-osoby, które nie zostaną zaszczepione przeciwko WZW typu B w związku z obowiązującym Kalendarzem Szczepień Ochronnych na dany rok. Uczestnicy będą kwalifikowani na podstawie ankiety. Przed szczepieniem zostanie przeprowadzone kwalifikacyjne badanie lekarskie.

4) Organizacja Żółtych Weekendów umożliwiających korzystanie z działań profilaktycznych, diagnostyczno-profilaktycznych oraz szczepień w wybrane weekendy. Planuje się przeprowadzić 18 żółtych weekendów w ciągu trwania programu. Liczbę korzystających z akcji szacuje się na 2 006 osób.

W ramach zadania zrealizowane zostaną działania obejmujące zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu/urządzeń medycznych w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, dla szpitali z terenu AKO, tj.:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

-  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie.

Program w zdecydowany sposób odpowiada na potrzebę popularyzacji szczepień jako skutecznej profilaktyki chorób zakaźnych i przyczyni się do rozwoju profilaktyki zdrowotnej i diagnostyki WZW zgodnie z polityką kraju w tym zakresie.

Łączny koszt projektu wynosi: 3 515 964,35 zł, w tym:

- EFS: 2 988 569,70 zł.

- budżet państwa: 351 596,43 zł.

- wkład własny (partnerów projektu): 175 798,22 zł.

Projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” [RPWP.06.06.03-30-0003/18-00] jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego