Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Sprawy Budowlane

e-Budownictwo

 

Punkt obsługi
Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
czynny w godzinach 7:45 – 14:15

 

Informacja dotycząca punktu obsługi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Od 1 stycznia 2023 r. Urząd Miasta Kalisza zmienił numeru rachunku bankowego do uiszczania opłaty skarbowej - SANTANDER BANK POLSKA S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Artykuły