Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

Logo projektu

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.
W ramach realizowanego projektu do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie zakupiono:

  • 35 zestawów komputerowych,
  • 10 tabletów graficznych,
  • 10 kamer internetowych
  • 10 tabletów

Dysponentem środków jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  Całkowita wartość projektu wynosi 247 187,50 zł, w tym: kwota dofinansowania 210 109,37 zł, a wkład własny 37 078,13 zł.
Programem objętych zostało 25 nauczycieli i 40 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.