Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle

Informacja dotycząca przebudowanej drogi na odcinku Popów-Takomyśle