Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Rolka kolarska

Już po raz piąty na terenie powiatu kaliskiego odbędzie się sprawdzian sportowy mający na celu wyłonienie dzieci z predyspozycjami do uprawiania kolarstwa z grona dziewcząt i chłopców z klas IV i V szkół podstawowych.

I próba na stacjonarnej rolce kolarskiej przeprowadzona zostanie na terenie każdej gminy w roku szkolnym 2015 – 2016. Będą to zarazem oficjalne Mistrzostwa Gmin w kolarstwie.

Zasady przeprowadzenia  Mistrzostw:

Uczestnikami Sprawdzianu będą dziewczęta i chłopcy z klas IV i V szkół podstawowych wytypowani  przez nauczycieli WF,  wyróżniający się  pod względem sportowym.

W sprawdzianie nie mogą uczestniczyć dzieci zwolnione z zajęć wychowania fizycznego !

I etap Sprawdzianu  - trzy minutowa jazda na stacjonarnej rolce kolarskiej przeprowadzona będzie w każdej gminie powiatu kaliskiego. Z uwagi na ograniczony czas przeprowadzenia  sprawdzianu każda szkoła do Mistrzostw Gmin  wytypuje : 2 dziewczynki i 3 chłopców  z klas  IV, i  2 dziewczynki i 3 chłopców z klas V. P W gminach o mniejszej ilości szkół limity będą inne.

Każda szkoła sporządzi imienny wykaz swych reprezentantów  wg. załączonego wzoru i oddeleguje na zawody opiekuna, który  pomoże  organizatorom  sprawnie przeprowadzić Sprawdzian.

Dzieci będą korzystać z profesjonalnych rolek kolarskichmierzących parametry :dystansu, prędkości jazdy  i  mocy uczestnika uzależnionej od wagi jego ciała.

Z tego powodu należy podać także wagę i wzrost uczestnika próby. Pomiaru wagi i wzrostu dziecka będzie mógł dokonać opiekun przed zawodami.

Uczestnicy Sprawdzianu powinni startować w ubiorach sportowych i uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Sprawdzianie.

Gospodarzy Sprawdzianu, gdzie  odbędą się Mistrzostwa poszczególnych gminy ustalimy z Wójtami tych gmin. Gospodarze będą odpowiedzialni za przygotowanie sali do zawodów, oddzielnych przebieralni i sanitariatów dla dziewcząt i chłopców. Wskazane są ciepłe napoje dla dzieci. Wszystkie niezbędne urządzenia techniczne do przeprowadzenia zawodów, elementy wystroju sali, wagę i urządzenie do pomiaru wzrostu przygotowują organizatorzy- Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Prosimy o wyznaczenie osoby pełniącej dyżur w czasie Sprawdzianu.

Mistrzowie Gmin -  trzy najlepsze dziewczyny i trzech najlepszych chłopców z poszczególnych roczników nagrodzimy dyplomami Wójtów Gmin. 25 najlepszych dziewczyn z klas czwartych, 25 najlepszych dziewczyn z klas piątych, 25 najlepszych chłopców z klas czar-tych i 25 najlepszych chłopców z klas piątych z rankingu końcowego rolki zakwalifikuje się do drugiego etapu – jazdy indywidualnej na czas.

II etap Sprawdzianu – szosową jazdę indywidualną na czas na dystansie 1 km  o tytuły Szosowych Mistrzów Powiatu  i o Puchary Starosty Kaliskiego przeprowadzimy w czerwcu  2016  r. Miejsce rozgrywania II etapu podamy w terminie późniejszym.

Najlepszym uczestnikom piątego sprawdzianu z predyspozycjami do uprawiania kolarstwa zaproponujemy wstępne szkolenie w sekcjach kolarskich Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego i UKS Koźminianka Koźminek. Wyróżniający się zawodnicy zostaną objęci profesjonalnym szkoleniem w Szkołach Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim.

Wielu kolarskich Mistrzów Polski z naszego powiatu rozpoczynało swą karierę uczestnicząc w sprawdzianach na rolce kolarskiej : Józef Rektor SP Opatówek, Karol Kasprzyk SP nr 3 Kalisza, Dawid Łakomiak SP nr 9 Kalisz. Do ich grona w tym roku dołączyli : Klaudia Bielawska  SP Rajsko, Aleksandra Trzebińska , Wiktor Richter SP Koźminek.

Obiecująco zapowiadają się dotychczasowe starty młodzików : Adama Długasia SP Rajsko, Konrada Trzęsowskiego SP Iwanowice, Adama Andrzejaka SP Opatówek.

Bliższe szczegóły z tym związane można uzyskać u osób odpowiedzialnych za organizacje sprawdzianu:

- Bronisław Krakus tel.  0 607 619 295, e-mail: bronkol1@wp.pl

- w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Wioletta Przybylska 607590505 lub 50 14 304  e-mail: info@powiat.kalisz.pl

 

Tekst: B.Krakus

Artykuły

 • Mistrzostwa Gminy Opatówek

  W Szkole Podstawowej w Opatówku 29 października zainaugurowano I etap piątego sprawdzianu kolarskiego o Puchar Starosty Kaliskiego z udziałem dziewczyn i chłopców z klas czwartych i piątych szkół podstawowych w powiecie kaliskim. Były to zarazem Mistrzostwa Gminy Opatówek na rolce kolarskiej.

  W czasie trzy minutowej sprinterskiej jazdy na stacjonarnych trenażerach kolarskich uczestnicy sprawdzianu starali się pokonać jak najdalszy dystans. W Opatówku startowało 25 uczestników, w tym 9 dziewczyn.

  Czytaj Więcej o: Mistrzostwa Gminy Opatówek
 • Mistrzostwa Gminy Ceków-Kolonia

  Mistrzostwa Gminy Ceków Kolonia w ramach V sprawdzianu o Puchar Starosty Kaliskiego po raz pierwszy w historii odbyły się w Zespole Szkół w Cekowie Kolonii, w dniu 13 listopada 2015 r. Do trzy minutowej jazdy na trenażerach kolarskich przystąpiło 31 uczestników, w tym 16 dziewczyn z klas czwartych i piątych z czterech szkół podstawowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli Małgorzata Muchlewicz  - Dyrektor Zespołu Szkół w Cekowie Kol. oraz Janusz Frątczak  - Zastępca Wójta Gminy Ceków Kolonia.

  Czytaj Więcej o: Mistrzostwa Gminy Ceków-Kolonia