Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Rys historyczny

Odkryte przez archeologów najstarsze ślady osadnictwa na terenach obecnego powiatu kaliskiego i Kalisza, pochodzą z około 8000 lat p.n.e. Od I do IV wieku n.e. kupcy rzymscy podróżując Szlakiem Bursztynowym prowadzili tu swoje interesy, co było przyczyną dalszego rozwoju tutejszych społeczności. W X w. za panowania Piastów ziemia kaliska stała się rdzennym terenem powstającego państwa polskiego.

W okresie rozbicia dzielnicowego weszła w skład dzielnicy wielkopolskiej, zaś w latach 1138-1279 tworzyła księstwo kaliskie, a od czasów króla Łokietka województwo kaliskie. Po rozbiorach Polski obszary dostały się pod wpływy Prus, lecz w latach 1807 - 1815 weszły w skład Księstwa Warszawskiego. Następnie od 1815 r. dostały się pod zabór rosyjski. Dopiero w 1918r., po odzyskaniu niepodległości powstał powiat kaliski ze stolicą w Kaliszu. Początkowo należał do woj. łódzkiego, a od 1938 r. do woj. poznańskiego.

Po 1945 r., wczesny okres powojenny oprócz wydzielenia ponownie powiatu kaliskiego przyniósł zmiany administracyjne (wprowadzenie systemu rad narodowych, likwidacja urzędu starosty). W 1975 r. zlikwidowano trójszczeblowy podział władzy, wprowadzając nowe województwa. Jednym z nich było województwo kaliskie, obejmujące swym zasięgiem tereny 9 byłych powiatów m.in. kaliskiego. Kolejny rozdział w historii ziemi kaliskiej rozpoczął się 1 stycznia 1999 r., kiedy to reaktywowano powiaty, a wśród nich obecny powiat kaliski. Bardzo szybko uruchomiono urząd powiatowy oraz uchwalono budżet. Dziś mało kto pamięta, że byliśmy jednym z pierwszych powiatów w Polsce, które opracowały i przyjęły statut.