Starostwo Powiatowe w Kaliszu

e-Urząd

Menu dla: e-Urząd

Dział serwisu Elektroniczny Urząd pozwala na szybkie załatwienie sprawy w naszym urzędzie poprzez kontakt elektroniczny, który przyspiesza i ułatwia działania obywatela i urzędu. Tu można się dowiedzieć jaka jest procedura załatwiania spraw przedstawionych w alfabetycznych spisach spraw oraz pobrać właściwy wniosek.

Strona główna E-Urzędu

 

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /SPKalisz/skrytka