Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Koźminek

Gmina Koźminek położona jest na wschód od Kalisza. Zajmuje 8.840 ha powierzchni. Na jej terenie znajdują się 24 sołectwa, które zamieszkuje ok. 7.600 mieszkańców. Gmina Koźminek ma charakter rolniczy. Funkcjonuje tam ok.1100 gospodarstw.

Urząd Miejski Gminy Koźminek

62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7

tel. 62 763 70 85; fax. 62 763 72 07

Strona: http://www.kozminek.pl

E-mail: gmina@kozminek.pl

Burmistrz: Iwona Michniewicz - tel. 62 763 70 84