Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Powiat Kaliski zrealizował kolejny projekt w ramach programu „Deszczówka”

Powiat Kaliski zakończył realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”. Protokół odbioru prac podpisali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wykonawca Pan Marek Matysiak w obecności Dyrektor placówki Anny Musiałowskiej.

Przy budynkach Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie zamontowano dwa podziemne i jeden naziemny zbiornik do magazynowania wód opadowych. Woda deszczowa spływająca z dachu budynku do istniejących rynien zostanie do nich skierowana przez system rur i studzienek. W zbiornikach podziemnych zamontowane zostały pompy zanurzeniowe przystosowane do współpracy z urządzeniami nawadniającymi. Podłączenie zraszaczy i otwarcie zaworu powoduje załączenie pompy i utrzymanie stałego ciśnienia wody. Pompy posiadają wyłączniki pływakowe zabezpieczające przed pracą „na sucho”. Zasilanie pomp gwarantuje dedykowana instalacja elektryczna.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 118 661,16 zł w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego 87 000,00 zł i wkład własny Powiatu Kaliskiego 31 661,16 zł.

 

Info/fot. Adam Jakóbczak