Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że na podstawie umowy nr 6/DPS/ETATY/2023 zawartej w dniu 3.10.2023r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kaliskim, Powiat Kaliski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 184.830 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, w związku z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność zawartym w dniu 7 czerwca 2023 r.

Otrzymane środki zostaną przekazane zostaną dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych lub nagród dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w oparciu o umowy o pracę. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Flaga i godło RP

Nazwa programu lub dotacji: Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Nazwa zadania: Dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie: 184.830 zł

Całkowita wartość: 184.830 zł

Data podpisania umowy: 3 października 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu