Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 25 września 2023 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu  odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i  Powiatu Kaliskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzeniu przewodniczyli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy.

Podczas posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu Artur Szymczak omówił jakie działania są podejmowane na rzecz aktywizacji osób  bezrobotnych osób oraz z jakich dofinansowań mogą te osoby skorzystać. Ponadto przedstawił jakie działania są realizowane celem legalnego zatrudnienia  cudzoziemców  na terenie powiatu kaliskiego i Miasta Kalisza.

W kolejnym wystąpieniu Elżbieta Grzelak – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu omówiła zagadnienie dotyczące pogryzień ludzi  przez zwierzęta oraz wścieklizny wśród zwierząt.

Mateusz Suliga – Komendant Straży Miejskiej Kalisza przedstawił następnie jakie działania  profilaktyczne są realizowane przez Straż Miejską Kalisza. Ponadto rozwinął także temat kontroli nieruchomości z zakresu gospodarowania odpadami oraz  przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej realizowanych przez Straż Miejską.

Ostatnim punktem posiedzenia były podziękowania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji. Podziękowania w imieniu swoim oraz Prezydenta Miasta Kalisza  Krystiana Kinastowskiego, będącego Współprzewodniczącym Komisji, wręczył Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.