Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kaliskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/2 położonej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek

Zarząd Powiatu Kaliskiego, na podstawie art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 3, § 4, § 6, i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/421/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. z 2010 r. nr 203 poz. 3728) ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego, położonej w obrębie Rożdżały, gm. Opatówek.

Więcej informacji znajdziesz w www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładce ogłoszenia/nieruchomości