Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Powiatowe Spotkanie Sołtysów i Sołtysek w Zbiersku

25 sierpnia przy Stacji Kolejowej w Zbiersku Cukrowni odbyło się Powiatowe Plenerowe Spotkanie Sołtysów i Sołtysek Ziemi Kaliskiej w ramach obchodów 25-lecia Powiatu kaliskiego, które stanowiło doskonałą okazję do podziękowania osobom na co dzień pracującym na rzecz poprawy życia mieszkańców na wsi.

Sołtysi Ziemi Kaliskiej bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarosty Kaliskiego Zbigniewa Słodowego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysława Łuczaka oraz Prezesa Powiatowej Rady Sołtysów Tadeusza Maciejewskiego.                                                                             

Po uroczystym przywitaniu zgromadzonych, nastąpił przejazd kolejką wąskotorową na trasie Zbiersk Cukrownia - Petryki - Zbiersk Cukrownia podczas, którego Kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przeprowadził Żywą lekcję historii "Powstanie Styczniowe na Ziemi Kaliskiej".

Następnie rozpoczął się cykl wykładów. Wygłoszono następujące prelekcje:

Inwestycje Samorządu Województwa Wielkopolskiego na terenie powiatu kaliskiego oraz funkcje Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku Oddział Kalisz- Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;

Inwestycje Powiatu Kaliskiego oraz ścieżki rowerowe - Krzysztof Nosal Starosta Kaliski;

Zadania i bieżąca działalność Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu;

Sprawy bieżące dotyczące dofinansowania dla rolników - Maciej Biniek Naczelnik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu;

Prezentacja Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie - Angelika Dryjańska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie;

Podczas Powiatowego Plenerowego Spotkania Sołtysów Ziemi Kaliskiej, oprócz potężnej dawki wiedzy, którą zawierały cenne szkolenia, nie zabrakło także czasu do rozmów i wspólnego biesiadowania.

 

Info/fot. Ewelina Krystek