Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Wspólne czytanie "Nad Niemnem" w Żelazkowie

W żelazkowskim parku wspólnie czytaliśmy wczoraj "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, a tym samym zainaugurowaliśmy akcję Narodowego Czytania w powiecie kaliskim. Czytaliśmy długo, ponieważ tak wielu z Państwa włączyło się w naszą akcję, za co bardzo dziękujemy. Było pięknie, bardzo nastrojowo i klimatycznie. 36 osób zdecydowało się odczytać fragmenty lektury, dzięki czemu, na chwilę przenieśliśmy się do Korczyna. Śledziliśmy losy Justyny i Jana, przypomnieliśmy historię Jana i Cecylii, a także zwyczaje życia codziennego rodziny Korczyńskich i Bohatyrowiczów.

Muzycznie wydarzenie uświetnił nam koncert duetu - Arkadiusza Hylewskiego i Łukasza Smoleńskiego, którzy zaprezentowali utwory muzyki filmowej oraz klasycznej.

Powiat Kaliski już po raz siódmy organizował Narodowe Czytanie, a wędrując po kolejnych gminach powiatu, w tym roku trafiliśmy do Żelazkowa. Za współpracę dziękujemy pięknie panu Michałowi Kraszkiewiczowi - Wójtowi Gminy Żelazków oraz pani Emilii Gwóźdź - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.

Fragmenty "Nad Niemnem" odczytali (w kolejności czytania):

Witold Sitarz – były Senator RP,

Anna Sar – zastępca Wójta Gminy Żelazków,

Alicja Łuczak – radna Rady Powiatu Kaliskiego, 

Michał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków,

Józef Leśny – Przewodniczący Rady Gminy Żelazków,

Natalia Bukowiecka  – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,

Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski,

Emilia Gwóźdź – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Paweł Olejniczak – radny Gminy Żelazków oraz sołtys sołectwa Dębe i Szkurłaty,

Dorota Karpieko – członek Zarządu Powiatu Kaliskiego,

Karol Matczak – członek grup rekonstrukcyjnych, pracownik Gminnego Centrum Kultury w Koźminku,

Ewa Kłysz – kustosz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Justyna Leszka - dr nauk humanistycznych, wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

Lucyna Kaźmierczak – dyrektorka  Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie,

Arkadiusz Kłysz - nauczyciel języka polskiego, mieszkaniec gminy Żelazków,

Ewa Woźniak – pracownik Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,

Marta Wolarz – zastępczyni Dyrektorki Wydziału Promocji, Informacji i obsługi Rady kaliskiego starostwa,

Malwina Grala– studentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu,

Żaneta Pławiak - Baś – radna Gminy Brzeziny, prezeska OSP Czempisz,

Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego,

Miłosz Strycharczyk – uczeń  kl. 4  Szkoły Podstawowej w Żelazkowie im. Komisji Edukacji Narodowej,

Tomasz Potemkowski – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Koźminku oraz Biblioteki Publicznej w Koźminku,

Małgorzata Kałużna – prezeska OSP Żelazków, pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie,

Aleksandra Klaska  - sołtyska sołectwa Żelazków, pracownicę Banku Spółdzielczego  Ziemi Kaliskiej,

Dorota Sobczak – dr nauk humanistycznych, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Skarszewie,

Kinga Poniatowska – kierowniczka szkolenia praktycznego, nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie,

Bożena Przygodzka– nauczycielka języka  polskiego z Zespołu Szkół w Russowie,

Arkadiusz Czerniej – radny Gminy Żelazków,

Kazimiera Zielińska – była nauczycielka języka  polskiego ze Szkoły Podstawowej w Żelazkowie,

Barbara Janik – radna Gminy Żelazków,

Joanna Chudaś – główna księgowa Jednostek Budżetowych Oświaty w Urzędzie Gminy Żelazków,

Iwona Bryła – czytelniczka Biblioteki Publicznej Gminy w Żelazków,

Tomasz Staszak – czytelnik  Biblioteki Publicznej Gminy w Żelazków,

Zdzisława Cierlaczyk – członkini Stowarzyszenia z Żelazkowa Senior w Nowym Stylu,

Bronisława Janczak – podopieczna - Domu 'Senior + w Żelazkowie,”

Anna Ścieszek – podopieczna „Domu Senior + w Żelazkowie”.

Uczestnicy wydarzenia mogli uzyskać okolicznościową pieczęć Narodowego Czytania oraz otrzymać pamiątkowe zakładki do książek, które powstały z papieru czerpanego w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, wykonane przez pracownice Wydziału Promocji kaliskiego Starostwa.

Tradycyjnie wydarzenie odbywało się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

Dziękujemy wszystkim za udział, wspólne czytanie i do zobaczenia za rok!

 

Info/fot. Marta Wolarz