Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Mycielin

Gmina Mycielin położona jest w północno-wschodniej części Powiatu Kaliskiego. Obejmuje obszar 11 tys. ha., zamieszkiwany przez ponad 5 tys. osób. Na terenie gminy znajduje się 16 wsi sołeckich skupiających 820 gospodarstw rolnych.

Urząd Gminy

62-831 Korzeniew

tel. 62 761 31 23, fax. 62 761 31 81

Strona www.mycielin.pl

Wójt Gminy Rafał Szelągowski - tel. 62 761 31 35