Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Podziękowano pracownikom oświaty w powiecie kaliskim

Powiatowy Dzień Edukacji odbył się dziś w gościnnych progach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Była to okazja do podziękowania pracownikom oświaty za trud ich pracy oraz serce wkładane w kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Podczas spotkania podsumowano także Powiatowe Obchody 25-lecia uchwalenia Konstytucji RP. W uroczystości wziął udział Józef Zych Marszałek Sejmu II kadencji, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, który wręczył laureatom nagród w dziedzinie edukacji podpisane pamiątkowe egzemplarze Konstytucji RP.

 

W imieniu władz Powiatu Kaliskiego nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy.

A w gronie osób uhonorowanych za pracę w roku szkolnym 2021/2022 znaleźli się:

- Sylwia Janiczak - Malewska - wicedyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku;

- Daria Jurek - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opatówku;

- Anna Piwońska - nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, dyrektor ZS nr 1 w roku szkolnym 2021/2022;

- Marek Janiak - dyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku;

- Kinga Rogozińska - Paczesna - nauczyciel Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatówku;

- Damian Jakóbczak - nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku;

- oraz Maciej Marciniak nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Gratulujemy serdecznie!

Uroczystość uświetnił swoim występem harfista Michał Zator, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, który zaprezentował zarówno znane i klasyczne melodie, jak i autorski repertuar.

Info/fot. Marta Wolarz