Starostwo Powiatowe w Kaliszu

"Ballady i romanse" czytano w Brzezinach

Powiatowa odsłona Narodowego Czytania odbyła się w sobotni wieczór w Brzezinach. Trzydzieści sześć osób odpowiedziało na zaproszenie do wspólnego czytania, dzięki czemu "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza rozbrzmiały nad brzezińskimi stawami. A do udziału w wydarzeniu zapraszali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy. Powiat Kaliski organizował wydarzenie już po raz szósty. Muzycznie w nastrój harmonii i wyjątkowości miejsca i czasu, uczestników wprowadzał harfista Michał Zator. Z kolei z łodzi przygrywali muzycy Kapeli Ludowej Lucjan Dymarczyk i Zbigniew Witkowski.

 

Ballady i Romanse Adama Mickiewicza. Zostały one opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka.

Utwory wchodzące w skład cyklu w dużej mierze opierają się na wierzeniach ludu oraz na podaniach. Źródłem, z którego czerpał Mickiewicz motywy tematy, które potem wykorzystywał w swych dziełach, była ludowa fantastyka, a także ludowe postrzeganie problematyki związanej z winą i karą, ludowe poglądy na świat i zastaną rzeczywistość.

Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Podczas Narodowego Czytania w Brzezinach odczytano 12 z 14 utworów.

A wymienione utwory Mickiewicza czytali:
 

PIERWIOSNEK

Witold Sitarz - były senator RP

ŚWITEZIANKA

Żaneta Pławiak - Baś - Przewodnicząca KGW Czempisz

Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

 Agata Wojtas – Kierownik Biblioteki Publicznej w Brzezinach

ROMANTYCZNOŚĆ

Małgorzata Matysiak -  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku

Tomasz Potemkowski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Koźminku, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

ŚWITEŹ

Izabela Wiśniewska – Dyrektor Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki

Robert Marszałek – Radny Rady Powiatu Kaliskiego

Anna Mituła - Radna Gminy Brzeziny, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

Marek Cieślarczyk – Wójt Gminy Brzeziny

DO PRZYJACIÓŁ

Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski

Angelika Dryjańska - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie

TO LUBIĘ

Przemysław Sułek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach

Daria Jurek - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku

Piotr Wolarz  – Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach

Ewa Kłysz – kustosz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

PANI TWARDOWSKA

Leszek Sarzyński – Sekretarz Powiatu Kaliskiego

Alicja Skrzybalska – Radna Rady Powiatu Kaliskiego

Krzysztof Niedźwiedzki – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzezinach, były Wójt Gminy Brzeziny

Natalia Bukowiecka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

RĘKAWICZKA

Zdzisław Gotfryd – twórca, artysta, rzeźbiarz

Karolina Figas – Kierownik Biura LGD Długosz Królewski

POWRÓT TATY

Angelika Filipowska – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzeziny

Grzegorz Biernacik – Sołtys Wsi Wrząca, sołtys Powiatowej Rady Sołtysów

RYBKA

Łukasz Wyrzykowski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz

Wioletta Przybylska – Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady

Grzegorz Zmyślony – Prezes OSP Ostrów Kaliski

Marta Wolarz  – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady

LILIJE

Maria Więcław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Elżbieta Plewińska  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiesękach

Ewa Nieweś – Zastępca Dyrektora SP w Brzezinach

Marzena Marczyk – nauczycielka z SP Sobiesęki

Lucyna Słodowa – nauczyciel SP w Brzezinach

KURHANEK MARYLI - uczniowie Zespołu Szkół w Liskowie

Za rok kolejna gmina, a czytać będziemy  "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Info: Marta Wolarz

Fot. Tomasz Potemkowski