Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Żelazków

Gmina Żelazków położona jest na północ od Kalisza. Zajmuje obszar 11.360 ha, podzielony na 25 wsi sołeckich. Teren gminy zamieszkuje 8900 mieszkańców. Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 9,5 tys. ha.

Urząd Gminy

Żelazków 138, 62-817 Żelazków

tel. (62) 769-10-09, fax. (62) 769-10-08

Strona www.zelazkow.pl

E-mail: ug@zelazkow.pl

Wójt Michał Kraszkiewicz