Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Powiat Kaliski otrzymał środki finansowe w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – nabór uzupełniający 2021r.

 

W dniu 10.11.2021r. Wojewoda Wielkopolski opublikował listę inwestycji, które otrzymają rządowe wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021 - nabór uzupełniający. Poziom dofinansowania z RFRD dla zadań wyniósł  80 proc. kosztów zadania.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie na realizację przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4628P w m. Zajączki. Planowane do przebudowy istniejące przejście dla pieszych ze względu na jego położenie stwarza bardzo duże zagrożenie dla uczestników ruchu jakim są piesi, gdyż znajduje się na drodze powiatowej nr 4628P stanowiącej połączenie między DK nr 12 w m. Opatówek a Brzezinami i DW 449.

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania wskazanego przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości, zgodnie z minimalnymi kryteriami klasyfikacji i zakresem przedmiotowym zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ok.57 tyś zł z czego kwota dofinansowania wyniesie 80 % inwestycji tj. ponad 45 tyś zł. Prace zaplanowano do wykonania maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia m.in. poprzez wykonanie:

  • przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych
  • budowę chodników stanowiących dojście do projektowanego przejścia dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni,
  • oświetlenia przejścia dla pieszych,
  • oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,
  • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów,
  • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych.

 https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/lista_zadan_przyjetych_do_dofinansowania_2021-_przejscie_dla_pieszych_-_nabor_uzupelniajacy.pdf

 

Aktualizacja z dnia 16.12.2021r.

w dniu 15.12.2021r. podpisano umowę z wykonawcą zadania tj.  Firmą Brukarską Roman Siwek, Słodków Kolonia 16j, 62-700 Turek. Realizacja zadania ma nastąpić do 30.06.2022r.


Całkowity koszt robót zgodnie kosztorysem ofertowym: 86.268,13 zł.
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 45.442,47 zł.

Aktualizacja z dnia 21.11.2022r.

Zakończono realizację zadania wykonanej w ramach inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Kaliskiego.

opracowała: Monika Witczak